JUDr. Dominik Okenica, advokátní kancelář

Nabízím služby advokátní kanceláře. Zaměřuji se na občanské, správní, autorské, obchodní, telekomunikační a trestní právo. Zastupuji své klienty v řízení před soudy. Zajišťuji zpracování smluv a jejich posouzení a právní poradenství. Zajistím soudní vymáhání …

93 kmČeská republika Hodonín, Plucárna 3560/1

Mgr. David Rašovský, advokát

Poskytuji právní pomoc a poradenství v oblasti generální praxe, občanského, obchodního, trestního, rodinného a správního práva. Pomohu s podáváním žalob a stížností soudům a správním orgánům. Zastupuji v občanskoprávních, obchodněprávních i trestněprávních …

Mgr. Iva Říhová – advokátní kancelář

Poskytujeme kvalitní právní služby na vysoce profesionální úrovni v oblasti mezinárodních rozvodů, svěření nezletilých dětí do péče nebo majetkových vypořádání. Zároveň poskytujeme i komplexní služby z oboru občanského, rodinného, pracovního, obchodního, …

Mgr. Soňa Švandová

Provozování advokátní kanceláře se zaměřením na obchodní, občanské, finanční, rodinné a trestní právo.

JUDr. Zdeňka Jedličková

Nabídka advokátních služeb v oblasti obchodního, trestního, občanského a pracovního práva.

JUDr. Ing. Lukáš Prudil Ph.D., advokát

Nabídka právních služeb se zaměření na lékárenství, lidská práva a svobody, občanské, pracovní, trestní a zdravotnické právo.

JUDr. Vladimír Kristýn

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti obchodního a trestního práva.

Mgr. Alexandr Petr

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti generální praxe.

Mgr. Martina Dobešová

Nabídka advokátních služeb v oblasti obchodního, občanského, pracovního a rodinného práva.

145 kmČeská republika Brno - Trnitá, Křenová 479/71 + pobočky (2)

Mgr. Josef Bartončík, advokát

Poskytování právních služeb se zaměřením na trestní, obchodní, rodinné a občanské právo.

Čoskoro zatvára (v 17:00)

JUDr. Hana Rámešová, advokát

Nabídka právních služeb se zaměřením na trestní, obchodní, občanské a rodinné právo.

JUDr. Ivo Panák

Poskytování právních služeb se zaměřením na občanské, obchodní, konkurzní a pracovní právo.

Mgr. Tomáš Bařina, advokát

Poskytuji právní služby. Specializuji se na občanské, obchodní, pracovní, správní i trestní právo a vymáhání pohledávek. Nabízím sepisování a rozbor smluv a zastupování klientů před soudy.

JUDr. Tamara Kolísková

Nabídka komplexních právních služeb, dále právní poradenství, právní zastoupení v soudních sporech i při mimosoudních jednáních pro firmy i občany. Právo občanské, rodinné, obchodní, pracovní a insolvenční. Převody nemovitostí, byty, nájmy, úschovy, rozvody, …

Vysoké učení technické v Brně

Poradenské centrum se orientuje na profesní poradenství pro studenty a spolupráci s firmami a dalšími organizacemi. Poskytujeme studentům také pomoc v obtížných a náročných životních situacích spojených nejen se studiem. Informace pro zájemce z akademické …

AUDITIA spol. s r.o.

Poskytování auditorských služeb podnikatelům, neziskovému sektoru (nadace, příspěvkové organizace, vysoké školy, ověřování grantů a dotací) dále poradenství v oblasti daní a metodiky účetnictví. Speciálním zaměřením je znalecká činnost v oboru oceňování …

JUDr. Josef Tobiška

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti rodinného práva.

147 kmČeská republika Brno - Černá Pole, Jeřábkova 1848/5

Dr. JUDr. Ilona Schelleová, advokát

Poskytování právní pomoci v oblasti práva občanského, obchodního, trestního, pracovního, správního a insolvenčního.

JUDr. Zdeňka Pechancová, advokátka

Nabídka služeb v oblasti občanského, obchodního, trestního a rodinného práva a insolvence.

Čoskoro zatvára (v 17:00)

Mgr. Pavlína Řehová, advokátní kancelář

Advokátní kancelář poskytuje služby v oblasti občanského, obchodní a rodinného práva. Specializuji se na právo obchodních společností včetně veřejných zakázek, právní vztahy k nemovitostem, vypořádání SJM, pomoc při vymáhání pohledávek,s exekucemi, podání …

Mgr. Jan Drozd, advokátní kancelář

Nabídka komplexních služeb advokáta v oblasti občanského, obchodního a trestního práva.

Mgr. Dagmar Maršíková – advokátka

Mgr. Dagmar Maršíková – advokátka

Naše advokátní kancelář poskytuje právní pomoc ve všech oblastech práva, zejména právo obchodní (zakládání obchodních společností, převody obchodních podílů, akcií), občanské, trestní, pracovní, řešení problematiky ochranných známek a průmyslových vzorů.

JUDr. Marcela Dobešová, advokát

Nabídka právních služeb se zaměřením na zdravotnické, pracovní, občanské a rodinné právo.

Mgr. Karel Viktora, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, pracovního, rodinného a trestního práva.

136 kmČeská republika Přerov - Město, Jiráskova 994/9

Mgr. Monika Zatloukalová

Poskytování právních služeb zejména v oblastech práva trestního, rodinného, občanského a obchodního. Zastupování v řízení před soudy a jinými orgány.

Mgr. Lukáš Stoček

Nabídka právních služeb se zaměřením na oblast obchodního, občanského, trestního a insolvenčního práva.

Mgr. Pavel Szkandera, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního a trestního práva.

JUDr. Marcela Neuwirthová

Poskytování právních služeb v oblasti likvidace, konkurzu a vyrovnání, občanského, obchodního a trestního práva.

Mgr. Petr Kausta

Nabídka právních služeb v oblasti generální praxe.

ZATVORENÉ (Otvára v Pi 08:00)

JUDr. Jana Kudrnová, Ph.D., advokát

Poskytování advokátních služeb v oblasti obchodního, občanského, trestního, pozemkového, stavebního a insolvenčního práva.

Mgr. Daniel Grimm, advokát – advokátní kancelář

Provozujeme advokátní kancelář v Ostravě. Poskytujeme právní poradenství pro fyzické osoby i podnikatele. Zajišťujeme sepisování smluv a zastupujeme své klienty u soudu.

JUDr. Aleš Nytra, advokátní kancelář

Poskytují právní služby v občanském, pracovním, rodinném, obchodním, trestním a ústavním právu. Kromě poskytování právních porad dále sepisuji smlouvy, žaloby, návrhy, žádosti, odvolání či výzvy protistranám. Zastupuji klienty v soudních, správních, …

Advokátní kancelář Jirousek, Skalník, Bernatík & partneři

Nabídka služeb advokátní kanceláře. V rámci právního poradenství a konzultací, zastupování klientů v soudních či správních řízeních, při jednáních a při uzavírání smluv či sjednávání transakcí s třetími osobami apod. poskytujeme právní služby prakticky ve …

JUDr. Ivo Hama, advokát

Občanské právo. Firemní právo. Rodinné právo. Právní péče o nemovitosti.

Mgr. Bc. Stanislav Bruncko, advokátní kancelář

Provoz advokátní kanceláře. Specializujeme se na rodinné, občanské, trestní a obchodní právo.

Advokátní kancelář Orlet, Zahnáš, Klosová

Poskytujeme právní pomoc zejména v oborech občanského, trestního, obchodního, správního, pracovního, směnečného a rodinného práva. Dále se zabýváme převody nemovitostí a právními vztahy k nemovitostem.

Čoskoro zatvára (v 17:00)

Mgr. Alicja Kellerberg Klimeš, LL.M.

Nabídka advokátních služeb. Specializace na občanské právo, obchodní právo, fúze a akvizice i insolvenční právo. Řešíme korporátní agendu pro tuzemské i zahraniční společnosti včetně zakládání a změn. Poskytujeme právní poradenství v českém, německém, polském …

Čoskoro zatvára (v 17:00)