Geologické práce

Ing. Radomír Matějka

Provádění geologických prací. Inženýrská geologie a měření radonu. Geotechnika. Statická zatěžovací deska.

106 kmČeská republika Zlín - Malenovice, Brigádnická 1228
ARTEMIA, s.r.o.

ARTEMIA, s.r.o.

Nabízíme vrtání studní na prameny spodní vody o ø 150–240 mm, včetně hydrogeologického průzkumu s garancí vydatnosti dle Vašich nároků na odběr vody pro chaty, zahrady, domy nebo průmyslové objekty. Mikropiloty, piloty, sanační vrty. Dále nabízíme tepelná ...

KLM Drilling, s.r.o.

KLM Drilling, s.r.o.

Od roku 2006 sa zaoberáme iba vŕtaním a prehlbovaním studní po kompletné zapojenie rozvodov až do domu „studne na klúč“. V našej ponuke máme ponorné čerpadlá značky STAIRS Pump od slovenskej spoločnosti Aquamonts. Čerpacie príslušenstvo ponúkame v rôznych ...

CHEMCOMEX, a.s.

Příprava staveb, projektování, inženýrská činnost, investiční výstavba, informatika, geologický průzkum, vrtné a sanační práce. Nabídka služeb v oblasti v oblasti jaderné i klasické energetiky, teplárenství, chemického a petrochemického průmyslu.

GEOSTAR SK, spol. s r. o.

Dodáme úplný geologický průzkum, hydrogeologický, IG, geotechnický – vrty, penetrace. Servis geologických prací – zkoušky zemin, akreditovaná laboratoř. Navrhneme základy, posoudíme stabilitu svahu. Provedeme geotechnický monitoring a polní zkoušky pro stavby.

RNDr. Bc. Danuše Nováková

Provádíme práce zaměřené na povrchové a podzemní vody, jejich ochranu a sanaci.

A-pasat, s.r.o.

Provádění hloubení jímek. Akomulační nádrže, spouštěné železo-betonové jímky

WellTest, s.r.o.

Provádění měření v plynových, ropných a vodních sondách včetně interpretace naměřených dat, odběry hlubinných vzorků a technologické operace na drátě.

ARCHGEO, s.r.o.

Měření objemové aktivity radonu pro stavební povolení a kolaudaci. Nabízíme digitalizaci map či přípravu dat pro mapové servery.

Ing. Lumír Vávra

Provádíme měření radonu pro stavební a kolaudační řízení na pozemcích a v objektech.

98 kmČeská republika Staré Město, Úprkova 1809

Studny Asan

Provádíme kopání, čištění a prohlubování studní. Doúprava vody.

Vlastimil Petrůj

Provádění vrtání studní a hydrogeologického průzkumu.