Likvidácie, konkurzy

Pridať / editovať záznam

Info-Nitra.sk Ekonomika, financie, právo Likvidácie, konkurzy

Súvisiace kategórie
ProjektServis s.r.o. - www.projektservis.sk

Činnosti so založením novej firmy, zabezpečenie vypracovania kúpno-predajných zmlúv, stavebného projektu a vybavenie stavebného povolenia. Vypracovanie projektov pre čerpanie fondov Európskej únie.

Komárno, Dunajské nábrežie 14 - +421 905 646 013