Ústavy vysokých škôl • Slovensko a okolie

Katedra geomatiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni

Provozujeme katedru geomatiky. Zabýváme se získáváním, analýzou, interpretací, distribucí a využitím geografické informace.

Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka Fakulty mezinárodních vztahů VŠE

Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka Fakulty mezinárodních vztahů VŠE

Středisko připravuje studenty v oboru mezinárodní politika a diplomacie a zabývá se vědeckou činností. Zaměřuje se na teorii mezinárodní politiky, řešení praktických problémů či otázky světové bezpečnosti. Specializujeme se také na rozvoj kontaktů s domácími …

Katedra tělesné výchovy Pedagogické fakulty - Univerzita Karlova

Katedra zajišťuje výuku pro studium oborů Učitelství pro SŠ, MŠ a ZŠ, Speciální pedagogika, Pedagogika předškolního věku a Vychovatelství v prezenční i kombinované formě bakalářského a magisterského studia.