Geologické ústavy • okr. Nitra a okolie

SIMGEO, s.r.o.

Provádění výzkumu procesů v oblasti inženýrské geologie, hydrogeologie a geochemie.

Společnost experimentální archeologie

Podpora a vytváření prostředí pro realizaci archeologických experimentů.

ArtepGeo s.r.o.

ArtepGeo s.r.o.

Konzultace, expertní posudky (inženýrská geologie, hydrogeologie, geomechanika), zajišťování a vyhodnocování geotechnických a hydrogeologických průzkumů, vypracování výpočetních modelových řešení, zpracování průzkumných podkladů pro životní …

Geologický čas – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Geologick%C3%BD_%C4%8Das

Geologický profil usazenými horninami, kde jsou dobře patrné jednotlivé vrstvy, jak se v čase usazovaly. Někteří učenci starověkého Řecka (Aristoteles) a Říma došli při pozorování usazování sedimentů v současné přírodě k poznání, že kamenné usazené horniny představují velice dlouhý záznam minulosti Země. Perský Avicenna částečně převzal dílo Aristotela.

Přírodovědný fotoklub — Přírodovědecká fakulta UK - cuni.cz

www.natur.cuni.cz/biologie/ekologie/fotoklub

Přírodovědný fotoklub je zájmový seminář, jehož cílem je sdružovat kolem sebe lidi se zájmem o přírodovědnou fotografii a video. Je otevřený nejen všem studentům Univerzity Karlovy, ale rovněž široké veřejnosti. V akademickém roce 2021 / 2022 probíhá tedy jeho jubilejní jedenáctý ročník.

Úvod - Česká geologická služba

www.geology.cz/extranet

Svět geologie, zpravodaj České geologické služby 2/2023. Posláním České geologické služby, jejíž historie sahá až do roku 1919, je výkon státní geologické služby v České republice. Česká geologická služba sbírá a zpracovává údaje o geologickém složení státního území a předává je správním orgánům pro ...

Geologie - Ministerstvo životního prostředí - MZP

www.mzp.cz/cz/geologie

Geologie. Ministerstvo životního prostředí je ústředním orgánem státní správy v geologii a do jeho působnosti spadají činnosti v oblasti: geologických prací, výkonu státní geologické služby, ochrany horninového prostředí včetně ochrany nerostných zdrojů a ekologického dohledu nad těžbou. Tyto činnosti v rámci ...

Mapové aplikace - Česká geologická služba

mapy.geology.cz

Mapové aplikace. Mapový server ČGS zpřístupňuje pomocí mapových aplikací širokou škálu geovědních průběžně aktualizovaných dat a informací, které ČGS dlouhodobě vytváří a spravuje v souladu s výkonem státní geologické služby a dalšími legislativními požadavky. Jedná se zejména o primární mapové podklady ...

Geologie – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Geologie

Geologie je přírodní věda zaměřující se na procesy neživé přírody v rámci známého vesmíru. Zkoumá složení, stavbu a historický vývoj vesmírných objektů. Rovněž se zabývá pochody, které probíhají v jejich útrobách i na povrchu ( geologické děje ). Jedním z hlavních zkoumaných objektů je Země. Jedná se o ...

Knihovna geologie — Přírodovědecká fakulta UK - cuni.cz

www.natur.cuni.cz/geologie/knihovna

geologické mapy, monografie, učebnice a skripta, slovníky a encyklopedie, vysokoškolské kvalifikační práce (bakalářské, diplomové, rigorózní, kandidátské, doktorské, disertační a habilitační). Kontakty Plánek přízemí budovy Albertov 6 Adresa: Knihovna geologie Albertov 6 128 43 Praha 2. najdete nás v přízemí vpravo ...

On-line aplikace - Česká geologická služba

www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace

On-line aplikace. Na této stránce jsou uvedeny odkazy na veřejně dostupné webové aplikace ČGS.. Informace o výsledcích geologických prací a výzkumné činnosti ukládá Česká geologická služba do specializovaných databází, které uchovává v centrálním datovém skladu.Tato data jsou veřejnosti zpřístupněna prostřednictvím webových aplikací, které jsou uvedeny v ...

Geologické práce - Nitra (13 záznamov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/geologicke-prace/nitra

Geologické práce - Nitra (13 záznamov) Geologické práce - Nitra. (13 záznamov) Katalóg Služby a remeslá Stavebníctvo a remeselné práce Geologické práce. Geografia a geológia - internetové časopisy (4) Geologické ústavy (10) Geológia (9) Meranie a odtienenie radónu (8) Vŕtanie studní (145) Všetky lokality. Slovensko ...

Geologické práce, prehľad geológov a odborníkov na geologické práce ...

www.azet.sk/katalog/geologicke-prace/nitriansky- …

Geografia a geológia - internetové časopisy (4) Geologické ústavy (10) ... Všetky lokality. Slovensko Geologické práce - Nitriansky kraj. Komárno (1) Levice (2) Nitra (8) Nové Zámky (2) Topoľčany (4) 1 - 23 z celkom 23 ... Vŕtanie a čistenie studní, vrty pre tepelné čerpadlá, geologické vrty. Predaj čerpacej techniky. www ...

Geologie České republiky – ČGS: Svět geologie:

geology.cz/svet-geologie/poznej-geologii/geologi …

Geologie České republiky. Pestrost a složitost geologie České republiky dokumentuje jednak barevnost geologické mapy, jednak rozložení hornin na jejím povrchu. KLIKNI PRO ZVĚTŠENÍ: Geologická mapa České republiky v měřítku 1 : 500 000. Vyjádříme-li v procentech plochu jednotlivých hornin na povrchu, vyjdou nám tato ...

O ústavu — Přírodovědecká fakulta UK - cuni.cz

www.natur.cuni.cz/geologie/paleontologie

Ústav geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy je moderní špičkově vybavené univerzitní centrum s mnohaletou tradicí excelentního výzkumu a vzdělávání ve vědách o Zemi.Naším cílem je zejména rekonstrukce vývoje biosféry a pochopení globálních cyklů a změn v geologické minulosti naší planety, dynamiky geologických procesů na zemském ...

Vnitřní geologické děje - příprava na test - Kvíz - Wordwall

wordwall.net/cs/resource/51004095/vnit%C5%99n%C3 …

a) tvořivé, konstruktivní b) ničivé, destruktivní 7) Mezi vnitřní geologické děje nepatří. a) tektonika b) sopečná činnost c) zemětřesení d) vliv gravitace 8) Jak se nazývá litosférická kůra + svrchní část pláště? a) litosféra b) atmosféra c) astenosféra 9) Co je zdrojem energie pro vnitřní geologické děje? a ...

Mineralogické muzeum — Přírodovědecká fakulta UK - cuni.cz

www.natur.cuni.cz/geologie/mineralogicke-muzeum

Mineralogické muzeum. V současné době obsahuje sbírka více než 22 000 položek. Je umístěna ve dvou sálech v prvním patře budovy Albertov 6, označovaných jako Mineralogické muzeum. Více než 2 000 ukázek je vystaveno ve vitrínách a až na dílčí úpravy je expozice udržována v původním, esteticky mimořádně ...

Geologické stáří České republiky - ČT edu - Česká televize

edu.ceskatelevize.cz/video/12034-geologicke-star …

Geologické stáří České republiky. Česká republika má velmi pestrou geologickou stavbu. Většinu našeho území tvoří Český masív, který se formoval prostřednictvím kadomského (před 580 až 500 miliony let) a variského vrásnění (před 300 miliony let). Do východní části republiky zasahuje mladší karpatská soustava ...

368/2004 Sb. Vyhláška o geologické dokumentaci - Zákony pro lidi

www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-368

Obsah. 368. VYHLÁŠKA. ze dne 3. června 2004. o geologické dokumentaci. Ministerstvo životního prostředí (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 26 odst. 1 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona č. 366/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 12 odst. 5 zákona, ve znění zákona č. 543/1991 ...

Chlupáčovo muzeum historie Země — Přírodovědecká fakulta UK

www.natur.cuni.cz/geologie/chlupacovo-muzeum

Chlupáčovo muzeum historie Země (dále CHMHZ) je univerzitní muzeum vzniklé přestavbou původních sbírek Ústavu geologie a paleontologie PřFUK. Slouží především k výuce a výzkumu v oblasti historické geologie, stratigrafie, paleontologie, všeobecné geologie, regionální geologie a dalších příbuzných oborů. Pro svůj nesporně zajímavý obsah jsme se rozhodli toto ...

Geologické děje – Procvičování online – Umíme fakta

www.umimefakta.cz/cviceni-geologicke-deje

Geologické děje souvisejí s postupnými proměnami vesmírných těles, bezprostředně se s nimi lze setkat na Zemi. Mohou se odehrávat na povrchu (pak se označují jako vnější geologické děje) či pod povrchem ( vnitřní geologické děje ). Vnější i vnitřní geologické děje se společně podílejí na utváření a ...

Geovědy na Univerzitě Karlově — Přírodovědecká fakulta UK

www.natur.cuni.cz/geologie

Geovědy na Univerzitě Karlově. Geovědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy mají velmi dlouhou a bohatou tradici, ale hlavně představují pestré a dynamicky se rozvíjející odvětví se širokým přesahem do mnoha oborů lidské činnosti. V současné době se zabýváme celou řadou zásadních otázek a výzev ...

Vyhláška č. 206/2001 Sb. - Zákony pro lidi

www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-206

§ 1. Předmět úpravy. Tato vyhláška upravuje obory, pro něž se osvědčuje odborná způsobilost projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce (dále jen "odborná způsobilost"), stanoví doklady potřebné k prokázání odborné způsobilosti, rozsah potřebných znalostí právních předpisů souvisejících s geologickou činností, postup při ověřování odborné ...