Odborové zväzy

Českomoravský odborový svaz civilních zaměstnanců armády

Ochrana a obhajoba práv, zájmů a potřeb členů svazu.

156 kmČeská republika Olomouc, Ostružnická 349/29 + pobočka

Křesťanská odborová koalice

Zaměřujeme se na ochranu a prosazování profesionálních, ekonomických, kvalifikačních, sociálních, pracovních a životních podmínek svých členů.

Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu, Základní organizace VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost

Zabýváme se prosazováním a ochranou pracovních, sociálních, zdravotních, kulturních, osobních a jiných práv, oprávněných zájmů a potřeb svých členů.

Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu, Základní organizace SOU Havlíčkova Kyjov

Zabýváme se prosazováním a ochranou pracovních, sociálních, zdravotních, kulturních, osobních a jiných práv, oprávněných zájmů a potřeb svých členů.

Odborová organizace zaměstnanců Tesco Stores ČR a.s.

Provozujeme odborovou organizaci. Zajišťujeme ochranu práv zaměstnanců a pracovního práva. Vydáváme pravidelné články o pracovní problematice.

Základní organizace Odborového svazu Echo EGÚ Brno a.s.

Prosazování a obhajoba ekonomických, sociálních, profesních, vzdělávacích a kulturních zájmů.

ZO OS Stavba ČR Českomoravský cement, a.s. nástupnická společnost

ZO OS Stavba ČR Českomoravský cement, a.s. nástupnická společnost

Podpora, prosazování a obhajoba ekonomických, pracovních, sociálních, ekologických a kulturních zájmů svých členů.

140 kmČeská republika Mokrá-Horákov-Mokrá 359 + pobočky (3)

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství Základní organizace - ZŠ

Organizováni akcí EXOD pro členy odborového svazu, učitele, pedagogické pracovníky a rodinné příslušníky.

Město Rájec - Jestřebí

Odbor zajišťuje finanční hospodaření města dle schváleného rozpočtu, inventarizace majetku, platby faktur a poplatků, zpracování mezd pro zaměstnance města. Eviduje hrobová místa a vykonává administrativní činnost pro přestupkovou komisi.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 08:00)

Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu, Základní organizace Heliotherm s.r.o. Vsetínské sklárny

Zabýváme se prosazováním a ochranou pracovních, sociálních, zdravotních, kulturních, osobních a jiných práv, oprávněných zájmů a potřeb svých členů. Pořádáme odborná školení, besedy a přednášky. Poskytujeme poradenství. Zastupujeme členy ve vztahu k ...

Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu, Základní organizace SKLÁRNY MORAVIA Úsobrno

Zabýváme se prosazováním a ochranou pracovních, sociálních, zdravotních, kulturních, osobních a jiných práv, oprávněných zájmů a potřeb svých členů.

Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu, Základní organizace CRYSTALEX závod Karolinka

Zabýváme se prosazováním a ochranou pracovních, sociálních, zdravotních, kulturních, osobních a jiných práv, oprávněných zájmů a potřeb svých členů. Pořádáme odborná školení, besedy a přednášky. Poskytujeme poradenství. Zastupujeme členy ve vztahu k ...

ZATVORENÉ (Otvára v 05:30)

Nové odbory

Sdružujeme právnické osoby - odborové svazy, asociace, sdružení či organizace, anebo jiné spolky a organizace.

Odborové sdružení železničářů

Prosazování a ochrana pracovních, sociálních, zdravotních i osobních práv a potřeb svých členů v návaznosti na jejich pracovně právní vztahy.

Odborové sdružení železničářů ZO ČD - Depo kolejových vozidel

Zastupujeme zájmy zaměstnanců v pracovněprávních záležitostech.

Odborový svaz Unios

Ochrana a prosazování pracovněprávních, mzdových a sociálních zájmů členů svazu.

ZO OS KOVO D5, a.s.

Provozování odborového svazu kovozpracujícího průmyslu.

Sdružení pravicových odborů

Sdružení pravicových odborů místní organizace.

ZATVORENÉ (Otvára v St 07:00)

ZO OS Kovo Pramet

Provozujeme odborovou organizaci, která sdružuje své členy a hájí práva a zájmy zaměstnanců.

ZATVORENÉ (Otvára v 10:00)

Federace vlakových čet ZO - Šumperk

Nezávislá a samostatná odborová organizace sdružující zejména pracovníky profesí vlakových čet.

201 kmČeská republika Šumperk, Jesenická 464/4

ZATVORENÉ (Otvára v Pi 08:00)

Základní organizace OS KOVO Ocelové konstrukce

Obhajoba zaměstnaneckých, mzdových a sociálních zájmů členů organizace. Dohled nad dodržováním lidských práv a občanských svobod.

ZO OS DOSIA při DPO a.s.

Prosazování sociálních, pracovních, ekonomických, mzdových, kulturních, životních, ekologických a profesních zájmů členů a ochrana jejich práv.

ZO FOS PHGN - Obvodní báňský úřad

Obhajoba práv, zájmů a potřeb členů zejména v oblasti pracovněprávní, mzdové a sociální.

Svaz cestujících ve veřejné dopravě

Hájíme právo cestujících na spolehlivou a bezpečnou veřejnou dopravu v České republice.

Odborový svaz KOVO

Zajištění poradenství a pomoci v majetkoprávních a pracovněprávních sporech pracovníkům kovozpracujícího průmyslu.

173 kmČeská republika Ostrava - Přívoz, U Tiskárny 578/1 + pobočky (9)

MÚ Hanušovice – Odbor výstavby

Odbor zajišťuje stavebně právní činnosti města. Posuzuje záměry žadatelů, spolupracuje při při zajištění územně plánovacích podkladů, pořizování, projednávání, schvalování a aktualizaci územního plánu.

ZATVORENÉ (Otvára v 07:00)

Základní organizace 100 Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků

Jsme dobrovolné sdružení fyzických osob s odbornou nebo specializovanou způsobilostí vykonávajících zdravotnické povolání a odborová organizace seskupující zaměstnance zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb. Zajišťujeme ochranu a obhajování práv …

Odborová organizace Světlo

Odborová organizace se podílí svou činností na rozvoji, upevňování a posilování demokracie společnosti, založené na ochraně a podpoře lidských práv a základních svobod, včetně hospodářské svobody, sociální spravedlnosti a odpovědnosti za životní prostředí.