Politické strany a hnutia • okr. Nitra a okolie

Ing. Peter Podbehlý

Ing. Peter Podbehlý

Volám sa Peter Podbehlý a som poslanec mesta Nové Zámky. Som zásadový človek, ktorý ctí tradičné hodnoty ako sú láska, pravda, česť, priateľstvo a vernosť.

5648 kmNové Zámky

Česká strana sociálně demokratická

Levicová politická strana se hlásí k myšlenkám a základním programovým cílům Socialistické internacionály a Evropské sociálně demokratické strany.

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

Politická strana, která uznává základní význam práv a svobod, nezbytnost solidarity a zdůrazňuje význam občanského sdružení, svépomoci a samosprávy.

Seznam politických stran a hnutí v Česku – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_politick%C3%BDch_st …

Seznam politických stran a hnutí v Česku. V České republice bylo k 18. říjnu 2020 registrováno 81 aktivních politických stran a 142 politických hnutí, část je bez znatelného politického vlivu, členské či voličské základny. Registrované strany a hnutí jsou uvedeny v následujícím seznamu. Úplný autoritativní seznam ...

Politické strany a hnutí - Ministerstvo vnitra České republiky

www.mvcr.cz/politicke-strany-a-hnuti.aspx

Poskytnutí informace - seznam politicky exponovaných osob v období od 1. ledna 2020 do 12. května 2021. Č. j.: MV-71654-2/OV-2021.

Politická strana – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Politick%C3%A1_strana

Politická strana je charakterizována: snahou o získání politické moci ve volbách, dobrovolnou, otevřenou a trvalou organizací, společnými zájmy jejích členů (respektive alespoň jedním společným zájmem). Politická moc přitom nemusí být získána ve volbách, pokud jde o totalitní nebo např. exilové strany. Také ...

Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a ...

biblio.hiu.cas.cz/records/77b4bd2b-7774-4740-91e …

1030 Politické strany Obsah Úvodem (Jiří Malíř - Pavel Marek) ..... 11 I. díl 1861-1938 POLITICKÉ STRANY V LETECH 1861-1918 1. ... 1359 59. Jozef Žatkuliak: Politické strany a hnutia na Slovensku po novembri 1989 až do rozpadu česko-slovenského štátu 1992 - 1381 60. Petr Fiala - Miroslav Mareš - Pavel Pšeja: Komunisté a jejich ...

Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a ...

biblio.hiu.cas.cz/records/7d1d04f1-4951-4a6d-9e0 …

6 Politické strany Obsah Úvodem {Jiří Malíř - Pavel Marek) ..... 11 I. díl 1861-1938 POLITICKÉ STRANY V LETECH 1861-1918 1. ... Jozef Žatkuliak: Politické strany a hnutia na Slovensku po novembri 1989 až do rozpadu česko-slovenského státu 1992 .... 1381 60. Petr Fiala - Miroslav Mareš - Pavel Pšeja: Komunisté a jejich strany ...

Zoznam politických strán a politických hnutí na Slovensku

sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_politick%C3%BDch_st …

Aktívne politické strany a hnutia. Register politických strán a politických hnutí vedie v zmysle Zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach Ministerstvo vnútra SR. K 26. máju 2023 pôsobilo podľa registra na Slovensku nasledovných 57 politických strán a hnutí, ktoré pred týmto dátumom nezanikli a neboli v likvidácii.

Politické strany a hnutí - Ministerstvo vnitra České republiky

www.mvcr.cz/politicke-strany-a-hnuti.aspx

Poskytnutí informací - žádost o sdělení údajů týkajících se likvidace, likvidátora a statutárního orgánu Občanské konzervativní strany. Č. j.: MV-15241-25/VS-2014. Poskytnutí informací - Žádost o zaslání kopie materiálu Návrh Vlády ČR Nejvyššímu správnímu soudu na pozastavení činnosti některých politických ...

Politické hnutie – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Politick%C3%A9_hnutie

Politické hnutie môže byť: . spoločenské hnutie za dosiahnutie alebo udržanie politickej moci, pozri politické hnutie (spoločenské hnutie v politike); o združovaní v politických stranách a politických hnutiach, ktorý stanovuje politickým stranám a hnutiam zhodné podmienky.Rovnako je to na Slovensku, kde zákon č. 85/2005 Z. z. - o politických stranách a politických ...

Politické strany a hnutia v SR - Ústredný portál verejnej správy

www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_politicke-str …

Občan a štát. Podmienky vzniku politickej strany a politického hnutia, register politických strán a politických hnutí, konania o zmene údajov zapísaných v registri strán, podmienky zániku strany, práva a povinnosti strany, hospodárenie a financovanie strany a sankcie za nesplnenie povinností upravuje zákon č. 85/2005 Z. z. o ...

Politické strany a politické hnutia, Ministerstvo vnútra SR - Verejná ...

www.minv.sk

Politické strany a politické hnutia . Register politických strán a politických hnutí . Informácie týkajúce sa agendy politických strán . Výpis z registra politických strán a politických hnutí . Popis elektronickej služby ÚPVS "Vyhotovenie výpisu alebo písomnej informácie z registra politických strán a politických hnutí"

Občanské aktivity - Ministerstvo vnitra České republiky

www.mvcr.cz/clanek/obcanske-aktivity-118893.aspx

Další informace. Ministerstvo vnitra, odbor voleb, telefon: 974 817 367 úřední hodiny: pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin. Náměstí Hrdinů č. 3, 140 21 Praha 4. e-mail: ivana.vosecka@mvcr.cz. Seznam politických stran a politických hnutí.

Seznam politických stran a hnutí na Slovensku – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_politick%C3%BDch_st …

Další volby na Slovensku: VÚC 2001 · VÚC 2005 · VÚC 2009 ·. VÚC 2013 · VÚC 2017. Politické strany a hnutí. HLAS · SaS · OLaNO · SMER-SD · PS · ĽSNS · Sme rodina · Za ľudí · KDH. Zahraniční politika. Na Slovensku v současnosti působí 64 politických stran a hnutí .

Politické strany a hnutia - European Court of Human Rights

www.echr.coe.int/Documents/FS_Political_parties_ …

Politické strany a hnutia Podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva článok 11 (sloboda zhromažďovania a združovania) Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd sa vzťahuje na politické strany. Znie takto: „1. Každý má právo na slobodu pokojného zhromažďovania a na slobodu združovať sa

Politické hnutia - čo to je a aký je rozdiel od strán

biz.htgetrid.com/sk/new-politicheskie-dvizheniya …

Politické hnutia v modernom svete. Moderné politické hnutie možno rozdeliť na provládne a opozičné spoločenstvá. Tí, ktorí sú lojálni vláde, podporujú rozhodnutia vlády, zatiaľ čo opozícia ich naopak kritizuje. Politické hnutia v modernom svete do istej miery ovplyvňujú orgány štátnej moci a miestnu samosprávu.

Politické strany a hnutia — Zoznam.sk

www.zoznam.sk/katalog/Institucie-urady/Politicke …

Všetky firmy z oblasti Politické strany a hnutia v prehľadnom, triedenom a kontrolovanom katalógu firiem.

Ekologická politika. Strany a hnutia „zelených“ ako subjekty ...

www.jstor.org/stable/44961045

Strany a hnutia „zelených" ako subjekty politických systémov vybraných európskych krajin a USA Úvod ... na politické strany zelených na územf Nemecka třeba vychádzať z politic-kých špecifík tejto európskej krajiny. Až do pádu berlfnskeho mūru roku 1989, do uzavretia 4+2 (USA, VeTká Britânia, Francúzsko a ZSSR so Spolko- ...

Socialisti.sk – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Socialisti.sk

Socialisti.sk je slovenské mimoparlamentné ľavicové politické hnutie, ktoré vzniklo zaregistrovaním 8. októbra 2019 na Ministerstve vnútra SR. Cieľom hnutia je presadzovať hodnoty postavené na troch základných pilieroch – sociálnom, environmentálnom a mierovom. Hnutie má prinášať „radikálnu, ľavicovú demokratickú alternatívu voči koristníckemu kapitalizmu, ktorý ...

Politické strany | Ťaháky-referáty.sk

referaty.aktuality.sk/Politicke-strany/referat-1 …

Politické strany a hnutia v politickom systéme plnia určité funkcie: Funkcia integratívna – Poskytujú občanom, ktorí majú rovnaké zmýšľanie motiváciu, ciele alebo politicko-ideovú základňu väčšie možnosti podieľať sa na moci. Funkcia organizátorská – Politické strany sa spájajú na princípe príbuznosti predstáv ...

Politické strany a hnutia - strana 2 — Zoznam.sk

www.zoznam.sk/katalog/Institucie-urady/Politicke …

Politické strany a hnutia. Vyber podsekciu. Podsekcie: Časopisy, eZiny - Politick ... Socialisti.sk, Nitra. Oficiálna stránka politickej strany. https://socialisti.sk/ Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko, Banská Bystrica Nový Svet 5667/63, 97401 Banská Bystrica.

Politické strany - Hlavné správy - Blog

blog.hlavnespravy.sk/32207/politicke-strany

Politické strany Pozdravujem. Pre potrebu orientácie sa v našich politických stranách a hnutiach vám dávam informáciu o politických stranách a hnutiach za rok 2022. Informácia je rozdelená na tri časti. 1. Meno strany, alebo hnutia. 2. Počet zaregistrovaných členov. 3. Štatutárny zástupca strany alebo hnutia. Pri niektorých stranách a hnutiach chýba počet registrovaných ...