České vysoké učenie technické

Výzkumné centrum průmyslového dědictví

Centrum se zaměřuje na architektonická, stavebně technická, ekologická a ekonomická kritéria výzkumu, záchranu a nového využití technických památek.

330 kmČeská republika Praha, Thákurova 9 +

Technologické a inovační centrum

Centrum napomáhá transferu technologií a přispívá ke vzniku a rozvoji technologicky orientovaných firem.

České vysoké učení technické v Praze – Správa účelových zařízení

Správa účelových zařízení je integrální součástí veřejné vysoké školy. Univerzitní správa kolejí a ostatních ubytovacích zařízení, menz, sportovišť a studentského copy centra. Organizujeme kongresy, konference, školení či workshopy na klíč. K dispozici máme …

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Fakulta nabízí vzdělání v oblasti jaderné fyziky a matematicko-fyzikálních disciplín.

Kloknerův ústav ČVUT

Ústav je zaměřen na oblast materiálového inženýrství, rizikové inženýrství a diagnostiku.

Výpočetní a informační centrum

Pracoviště zajišťuje správu a podporu informačního systému, knihoven a multimediální výuky.

České vysoké učení technické v Praze

Nabídka studia na sedmi fakultách technického zaměření.

Česká technika - nakladatelství ČVUT

Výroba monografií, tvorba audiovizuálních a multimediálních výukových programů, prodej technické literatury, skript, učebnic a odborných publikací.

Fakulta elektrotechnická

Fakulta vychovává vysokoškolsky vzdělané odborníky v oblasti elektrotechniky, sdělovací techniky, automatizace, informatiky a výpočetní techniky.

334 kmČeská republika Praha - Dejvice, Technická 1902/2 + pobočky (21)

Fakulta informačních technologií

Fakulta zajišťuje výuku v oblasti informačních technologií a provádí zde výzkum na mezinárodní úrovni jak s akademickými tak průmyslovými partnery.

Fakulta architektury

Fakulta zajišťuje výuku architektury a příbuzných oborů.

Fakulta stavební

Fakulta klade důraz na osvojování znalostí potřebných k řešení technického a technickoekonomického rozvoje ve stavebnictví.

Ústav tělesné výchovy a sportu

Ústav zajišťuje výuku tělesné výchovy, letní a zimní sportovní kurzy a sportovní akce s různým sportovním zaměřením.

ZATVORENÉ (Otvára v 09:00)

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze

Vysoké učení technické nabízí studium biomedicínské techniky a informatiky, zdravotnických a přírodovědných oborů, informačních a komunikačních technologíí v lékařství.