Ministerstvo financií • okr. Nitra a okolie

Ministerstvo financí

Ministerstvo se zabývá veřejnými financemi, cly, daněmi, tržní regulací a finančními vztahy mezi ČR a členskými i nečlenskými státy EU.

Ministerstvo financí

Ministerstvo se zabývá veřejnými financemi, cly, daněmi, tržní regulací a finančními vztahy mezi ČR a členskými i nečlenskými státy EU.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 07:30)

Inštitúcia - PFS - financnasprava.sk

www.financnasprava.sk/sk/institucie/institucia/_ …

Daňový úrad Nitra. Späť na zoznam + Adresa. Damborského 5 949 01 Nitra GPS: 48,307376; 18,083714. Úradné hodiny. Po 8:00 ... Ministerstvo financií SR; Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. Kariéra; Vyhlásenie o prístupnosti; Vyhlásenie o cookies;

Inštitúcia - PFS - financnasprava.sk

www.financnasprava.sk/sk/institucie/institucia/_ …

Služby pre verejnosť/klientska zóna: +421 31 7735 201; 229 / Register: +421 31 7735 211. Riaditeľ: Ing.Bruno Patúš

Záplavová území - Ministerstvo životního prostředí - MZP

www.mzp.cz/cz/zaplavova_uzemi

25. 05. 2023. Z Nové zelené úsporám můžete od září vyměnit i svůj starý plynový kotel. Ministerstvo životního prostředí společně se Státním fondem životního prostředí ČR představilo základní parametry dotace na výměnu starých plynových kotlů i zjednodušení podmínek pro podporu fotovoltaiky při zachování stávajících parametrů i maximální výše dotace.

Finálny zoznam miest a obcí, ktorým sme schválili pomoc | Ministerstvo ...

www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/finalny-zozn …

Výnos Ministerstva financií SR z 9. decembra 2005 č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR Dotácie pre zariadenia sociálnych služieb na rok 2011 v zriadovateľskej pôsobnosti obcí a miest, ktoré prešli z orgánov štátnej správy na obce (mestá) k 1.7.2002 v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z.

Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2020

www.mfsr.sk/files/archiv/60/vychodiskove_stat_20 …

515876 Bátorová 377 82 563,0 0,0 136 112 501395 Bátorove Kosihy 3 324 731 4 075,3 0,0 1 114 222 502057 Bátovce 1 155 251 2 200,3 0,0 468 827 505846 Beckov 1 389 302 2 361,6 0,0 533 499 526380 Beharovce 162 24 17,6 0,0 39 321 519057 Becherov 291 68 35,2 0,0 72 788 503061 Belá 329 97 544,3 0,0 127 059 517429 Belá 3 399 510 6 202,8 0,0 1 392 701 520039 Belá nad Cirochou 3 379 546 4 282,4 3 ...

Zistenie miestnej... - PFS - financnasprava.sk

www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/ver …

Zistenie miestnej príslušnosti k finančnému orgánu. Táto služba umožňuje používateľovi vyhľadať k zadanej obci miestne príslušný colný alebo daňový úrad. Vstupom pre túto službu je zadaná obec alebo poštové smerové číslo (PSČ). Túto obec je možno zadať: zápisom niekoľkých začiatočných písmen jej názvu a ...

Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok ...

mfsr.sk/files/archiv/40/Vychodiskove_statisticke …

558354 Bašovce 342 70 677,2 0,0 137 308 523402 Batizovce 2 481 385 3 017,7 0,0 906 970 514519 Bátka 874 157 3 116,5 0,0 480 022 515876 Bátorová 372 85 585,0 0,0 135 831 501395 Bátorove Kosihy 3 335 755 4 191,4 0,0 1 115 993 502057 Bátovce 1 174 247 2 179,1 0,0 464 444 505846 Beckov 1 387 309 2 245,9 0,0 516 342 526380 Beharovce 159 26 14,3 0,0 38 141 519057 Becherov 287 68 36,3 0,0 71 193

Príslušnosť súdov SR - Ministerstvo spravodlivosti SR

www.justice.gov.sk/sudy-a-rozhodnutia/sudy/prisl …

Prvostupňový súd. Okresný súd, príslušný prejednávať a rozhodovať spory a iné právne veci, ktoré vyplývajú z občianskoprávnych, pracovných, rodinných, obchodných a hospodárskych vzťahov, zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy a zákonnosť rozhodnutí, opatrení alebo iných zásahov orgánov verejnej moci ...

Majetkovoprávny odbor, Ministerstvo vnútra SR - Verejná správa

www.minv.sk

Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava 02/5094 1111 02/5094 4397 TA.13G4@QGR2HD@ Call centrum: 0800 222 222 ... Okresné úrady / Okresné úrady / Okresné úrady / Klientske centrá / Nitriansky kraj / Nitra / Majetkovoprávny odbor. Majetkovoprávny odbor. Vedúca odboru: JUDr. Viera Prokeinová . 037/ 65 49 233 Pošli ...

Okresné úrady / Klientske centrá / Nitra / Pozemky a lesy, Ministerstvo ...

www.minv.sk

Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava 02/5094 1111 02/5094 4397 TA.13G4@QGR2HD@ Call centrum: 0800 222 222 ... Klientske centrum Nitra Pozemky a lesy Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra vedúci / riaditeľ odboru Ing. Juraj Horák telefón: 037/69 25 482. ÚRADNÉ HODINY:

Inštitúcia - PFS - financnasprava.sk

www.financnasprava.sk/sk/institucie/institucia/_ …

Služby pre verejnosť/klientska zóna: +421 36 6365 338; 367 / Register: +421 36 6365 322; 344; 360; 362; 366. Riaditeľ: Ing. Bruno Patúš

Titulná stránka - PFS

www.financnasprava.sk/sk/titulna-stranka

eFormuláre. eKomunikácia - praktické informácie. Overenie IČ DPH. Overenie prideleného OÚD. Elektronické doručovanie dokumentov - clo, EMCS. Centrálny elektronický priečinok (CEP)

ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra - Slovensko

crz.gov.sk/6276030-sk/borinka-alzheimercentrum-z …

„BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra: 14. Apríl 2023. Rámcová dohoda na dodanie tovaru T102023: 28 002,90 € ...

Okresný úrad Nitra, Ministerstvo vnútra SR - Miestna štátna správa

www.minv.sk

Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava 02/5094 1111 02/5094 4397 TA.13G4@QGR2HD@ Call centrum: 0800 222 222 TA.13G4@4HLK3YQRRSQ@ STREDA: 8.00 - 17.00 . ... Okresný úrad Nitra. Sídlo úradu Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra. 037/ 65 49 111. Prednostka: JUDr. Eva Hajdamárová

Kontakty na úrady - PFS - financnasprava.sk

www.financnasprava.sk/sk/kontakt/kontakty-na-ura …

Kontakty na úrady. V tejto časti poskytuje kontaktné informácie pre jednotlivé colné a daňové úrady a ich pobočky. Zobrazujú sa údaje o adresách, e-mailovej adrese a telefonických kontaktoch. Prezentované sú tiež úradné hodiny pre príslušný úrad a prípadne pre podateľňu úradu. Z ponuky vyberte príslušný región a ...

Kontakty Regionálne centrá | Ministerstvo investícií, regionálneho ...

www.mirri.gov.sk/kontakt/kontakty-regionalne-cen …

Regionálne centrum Nitra. Farská č. 7, 949 01 Nitra. rc.nr@mirri.gov.sk. Odborný konzultant - vedúci centra. 0947 913 861. Odborní konzultanti. 0947 913 862 0947 913 860. ... Prevádzkovateľom služby je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

58/1993 Z.z. - Vyhláška Ministerstva financií Slov... - SLOV-LEX

www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1993/58/vy …

Správca dane môže pri výpočte základu dane z pozemkov z ornej pôdy, chmeľníc, viníc a ovocných sadov uplatniť priemernú cenu pôdy určenú za 1 m 2 a vypočítanú pre jednotlivé obce z plôch bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek nachádzajúcich sa v jednotlivých katastrálnych územiach patriacich do príslušnej obce. Cena pozemku zapísaného v katastri ako trvalý ...

582/2004 Z.z. - Zákon o miestnych daniach a miestno... - SLOV-LEX

www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/582

Ročnú sadzbu dane z pozemkov podľa odseku 1 môže správca dane všeobecne záväzným nariadením 11) podľa miestnych podmienok v obci alebo v jej jednotlivej časti alebo v jednotlivom katastrálnom území znížiť alebo zvýšiť s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením 11) podľa miestnych podmienok ...

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

mfsr.sk/files/archiv/7/Vychodiskovestatistickeud …

500046 Báb 1 110 198 0,0 1 856,0 394 235 544060 Babie 233 50 0,0 542,1 97 853 509558 Babín 1 451 206 0,0 1 948,6 516 295 518166 Babiná 558 112 0,0 673,4 184 539 581623 Babindol 790 137 0,0 1 110,5 261 951 514489 Babinec 59 13 0,0 3,3 13 528 508446 Bacúch 929 272 0,0 747,2 293 100 518174 Bacúrov 171 35 0,0 20,9 40 288 501441 Báč 567 149 0 ...

PROFESIA.SK | Práca Nitriansky kraj

www.profesia.sk/praca/nitriansky-kraj

Západoslovenská energetika, a.s. okres Nitra Od 1 200 EUR/mesiac Pridané Včera. Uložiť ponuku. Projektant pozemných stavieb pre projekty v Nitrianskom kraji Lugera & Maklér spol.s r.o. okres Nitra 2 000 EUR/mesiac Aktualizované pred 1 minútou. Uložiť ponuku. Kuchár / kuchárka