Ekologické kurzy • okr. Nitra a okolie

Ekoporadenství – Ing. Radek Klvač

Ekoporadenství – Ing. Radek Klvač

Nabízím služby v oblasti nakládání s odpady, ochrany ovzduší, nakládání s vodami, EIA, IPPC a stavebního řádu. Zejména se jedná o vypracování potřebných dokumentů v oblasti životního prostředí, které potřebujete pro svoji podnikatelskou činnost. Dále …

170 kmČeská republika Vřesina, Msgr. Tomáška 446 + pobočka

OTVORENÉ (nonstop)

Mgr. Andrej Popovič - ENVIHIKE

Organizovanie a realizácia vzdelávacích výletov pre verejnosť, výlety pre školy, ekoturizmus, prednášok pre verejnosť a školy zameraných na lásku k prírode.

ECO - Management, s.r.o.

ECO - Management, s.r.o.

K hlavním aktivitám společnosti patří příprava a realizace projektů financovaných z evropských a národních zdrojů. Jedná se o komplexní zajištění přípravy projektů financovaných z evropských fondů, včetně projekčních, ekonomických a právních služeb. Dále se …

REC Group s.r.o.

REC Group s.r.o.

Provozujeme vzdělávací Kongresové centrum u Zlína. Nabízíme kurzy ekologického vzdělávání pro firemní zaměstnance, děti i širokou veřejnost. Naše služby zahrnují také ekologické poradenství.

RVD Services s.r.o.

Daňové poradenství pro obchodní korporace. Účetnictví a daňové poradenství. Mzdové účetnictví. Daňové poradenství pro fyzické osoby. Registrace k DPH v EU. Vrácení DPH ze zemí EU. Daňová přiznání v Německu, Rakousku a Nizozemí. Převodní ceny a …

Nitra – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Nitra

Nitra (maď. Nyitra, nem. Neutra) je mesto ležiace v Nitrianskom kraji vzdialené približne 90 km východne od hlavného mesta Bratislavy.Preteká ňou rovnomenná rieka Nitra.Panorámu Nitry tvorí Sedem pahorkov: zo severnej strany sa týči vrch Zobor, Hradná skala, Vŕšok, Kalvária, Borina, Ľupka spolu s Martinským vrchom.Prvé potvrdené historické zmienky sú z roku 828.

Nitra, milá Nitra 2023 - Nitra

nitra.sk/nmn2023

Sládkova Nitra. Nitrafila 2023. a ďalší program. Podrobné informácie o programe čoskoro. Sledujte oficiálnu udalosť slávností Nitra, milá Nitra na Facebooku. Hlavní usporiadatelia: Mesto Nitra, Nitriansky samosprávny kraj, Rímskokatolícka cirkev – Biskupstvo Nitra. Spoluusporiadatelia:

Klein, V. Multikultúrna výchova a Rómovia - Academia.edu

www.academia.edu/5357989/Klein_V_Multikult%C3%BA …

Hlavným pojmom v multikultúrnej výchove je pojem kultúra. Tento termín je veľmi rôznorodý a mnohospektrálny, preto multikultúrna výchova využíva poznatky z etnografie, kultúrnej antropológie, interkultúrnej psychológie, sociolingvistiky, historiografii, teórii komunikácie. Teória je neodmysliteľne spojená s výskumom.

Knihy Google

books.google.cz

Vyhledávejte knihy v úplném znění v nejucelenějším indexu na světě. Vydavatelé O službě Ochrana soukromí Smluvní podmínky Nápověda

Doplňujúce pedagogické štúdium | SPU Nitra - uniag.sk

www.uniag.sk/sk/doplnujuce-pedagogicke-studium

Štipendium Nemeckej spolkovej nadácie pre životné prostredie. Uzávierka prihlášok: 5. 9. 2023. 30.05.2023. ... Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra IČO:00397482 DIČ:2021252827 IČ DPH: SK2021252827 KONTAKT +421 37 641 4111 +421 37 641 5111 verejnost@uniag.sk.

Práca pomocné práce a brigády Nitra | Kariera.sk - Zoznam

kariera.zoznam.sk/pracovne-ponuky/brigady-pomocn …

Pomocné práce a brigády. Práca v Topoľčanoch - operátor/ka výroby so mzdou až 1150! Vysoké bonusy za nadčasy! Práca v 4 - zmennej prevádzke. TRANSFER International Staff k.s. Nitra. od 1 150 EUR/mesiac. Top 05.06.2023.

Záverečné práce - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

contao.uniag.sk/sk/zaverecne-prace-333

Smernica č.11/2021 k etike publikovania a plagiátorstvu na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Smernica o záverečných a habilitačných prácach 10/2021, prílohy. Odporúčania pre správne citovanie a odkazovanie na literatúru pre študentov SPU v Nitre (PDF) Publikačná etika (PDF) Šablóna záverečnej práce v ...

Krajinné inžinierstvo, Bc. - Fakulta záhradníctva a krajinného ...

www.fzki.uniag.sk/sk/kibc

Absolvent bakalárskeho študijného programu Krajinné inžinierstvo je odborníkom s komplexnými poznatkami o jednotlivých zložkách krajiny a jej plánovaní, manažmente a ochrane. Ide o vedomosti zo základných prírodovedných a technických disciplín, ktoré vytvárajú predpoklad pre komplexné riešenia v krajine v súlade s ...

Široká ponuka rekvalifikačných kurzov. | kurzy.sk

www.kurzy.sk/rekvalifikacne

Prehľadné vyhľadávanie rekvalifikačných kurzov. Nájdete si rekvalifikačný kurz, školenie, tréning a seminár vhodný práve pre Vás.

Mesto Nitra - Projekty a granty

archiv.nitra.sk/zobraz/sekciu/projekty-a-granty

Projekt IN-HABIT v Nitre sa zameriava na umenie a životné prostredie. Cieľom projektu, ktorého slovenskými partnermi sú Mesto Nitra, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a OZ Triptych, je vytvorenie reverzibilnej multifunkčnej otvorenej mestskej krajiny pozdĺž 8 km dlhej cyklotrasy spájajúcej priemyselný park a mestskú ...

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská ...

spostt.edupage.org

Vyhlásenie 2. kola prijímacieho konania pre šk. rok 2022/2023. 26. 5. 2022. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarká 9, Trnava oznamuje, že dňa 21. júna 2022 o 9:00 hod sa uskutoční 2. kolo prijímacieho konania v 4-ročnom študijnom odbore 4210M08 Agropodnikanie - poľnohospodársky manažment.

Katedra zoológie - uniba.sk

fns.uniba.sk/kzo

Katedra spolupracuje na výskumných projektoch viacerých agentúr (VEGA, KEGA, APVV) s Ústavom zoológie SAV v Bratislave, Parazitologickým ústavom SAV v Košiciach, s Katedrou zoológie UPJŠ v Košiciach a s Prírodovedným múzeom Slovenského národného múzea v Bratislave. Naši ichtyológovia sa v spolupráci s pracovníkmi Katedry ...

SAV

www.sav.sk

V pondelok 5. júna 2023 sa v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach pod záštitou ministra životného prostredia SR Milana Chrenka uskutočnilo zábavno-edukačné podujatie pre deti Svetový deň životného prostredia na Smolenickom zámku.

Znalci - Ministerstvo spravodlivosti SR

www.justice.gov.sk/sluzby/znalci

Znalci. Informácie o znaleckých činnostiach a úkonoch pre laickú aj odbornú verejnosť. Informácie pre verejnosť o činnosti znalcov. Informácie pre znalcov. Informácie pre znalcov a pre záujemcov o vykonávanie znaleckej činnosti. Informácie k vzdelávaniu znalcov. Zoznam znalcov. Odkaz na zoznam znalcov.

BOZP, OPP, PZS služby, akreditované kurzy a školenia - Inštitut ...

ibp.sk

Služby BOZP, OPP, PZS. Ponúkame Vám komplexné služby BOZP, PO a PZS v celej SR pre každého. Služby bezpečnosti práce, ochrany zdravia a požiarnej ochrany. Pracovná zdravotná služba - PZS, prevádzkové poriadky. Životné prostredie - spracovanie hlásení, poradenstvo. Koordinácia BOZP na stavenisku, spracovanie plánu BOZP.

Techem

www.techem.com/sk/sk

My sme Techem – viac informácií o nás. Vyvíjame inovatívne digitálne riešenia pre udržateľnú budúcnosť bytového hospodárstva. Pritom pružne reagujeme na želania zákazníkov. Naším cieľom je, aby náklady vlastníkov a užívateľov bytoch na energetickú transformáciu (nové zdroje energie) boli čo najnižšie.

Rozširujúce štúdium | Ďalšie vzdelávanie | Fakulta prírodných vied ...

www.fpv.umb.sk/studium/dalsie-vzdelavanie/rozsir …

Uchádzači o rozširujúce štúdium sa prihlasujú na štúdium formou tlačiva – prihláška na vysokú školu. Prihláška je bezplatná. K prihláške je potrebné priložiť: profesný životopis, overenú kópiu diplomu a dodatku k diplomu z najvyššieho dosiahnutého vzdelania, prípadne ďalšie relevantné doklady.

Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita Zvolen

www.tuzvo.sk

Mobilné energetické prostriedky – Hydraulika - Životné prostredie - Ergonómia mobilných strojov. 12 / sep / 2023. Telesná výchova a šport-prostriedok vytvárania vzťahu mladej generácie k pohybu a športu. ... Info seminár SAIA: Štipendiá na štúdium a výskumné pobyty v Nemecku. 14 / okt / 2023. Jeseň v Arboréte Borová hora.

Vitajte ! - Slovenská poľovnícka komora - polovnickakomora.sk

www.polovnickakomora.sk/sk

Vitajte ! - Slovenská poľovnícka komora - polovnickakomora.sk. V rámci Zeleného týždňa 2023 Európska federácia pre poľovníctvo a ochranu prírody (FACE) v bezprecedentnej kampani odovzdala 360 000 podpisov komisárovi EÚ pre životné prostredie Virginijusovi Sinkevičiusovi. Kampaň vyzýva zákonodarcov, aby spolupracovali s ...

Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela - UMB

www.fpv.umb.sk

Štúdium na Fakulte prírodných vied UMB prebieha v akreditovaných študijných programoch 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia.