Stacionáre pre seniorov • okr. Nitra a okolie

Domov pokojného stáří Boršice

Poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, …

99 kmČeská republika Boršice 274 + pobočky (12)

ZATVORENÉ (Otvára v Po 07:00)

Oblastní charita Uherský Brod - Centrum seniorů

Podpora seniorů či osob se zdravotním postižením v aktivním prožívání života a v naplňování jejich duchovních potřeb.

Denní centrum Maják Slavičín

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc …

Charita Luhačovice

Posláním charity je především charitativní a sociální pomoc seniorům, lidem sociálně slabým, znevýhodněným, osobám se zdravotním postižením, pomoc osobám bez přístřeší, nezaměstnaným a lidem v nouzi především v regionu Luhačovicka a v okolních obcích.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 07:00)

Denní stacionář Brumov-Bylnice

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, rehabilitace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, …

Klub důchodců Valašské Klobouky

Pořádání společenských a kulturních akcí pro seniory. K dispozici je seniorská klubovna.

Denný stacionár pre seniorov - Nitra

nitra.sk/socialne-sluzby/denny-stacionar-pre-sen …

Mesto Nitra poskytuje sociálnu službu v dennom stacionári pre seniorov prostredníctvom príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb, Janského 7, Nitra ( www.szss-nitra.sk) v budove na Baničovej 12. Prijímateľ sociálnej služby. Úhrada v €/hodinu. (za každú začatú hodinu) bez ohľadu na výšku príjmu. 1,00.

Denný stacionár – Správa zariadení sociálnych služieb

szss-nitra.sk

zabezpečiť odbornú službu, ktorá zodpovedá potrebám prijímateľa sociálnej služby, aktivizovať. Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre prevádzkuje nasledujúce denné stacionáre: Denný stacionár pre seniorov, Baničova 12, Nitra (kapacita 15 miest) Denný stacionár pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím ...

SOCIÁLNE SLUŽBY PRE SENIOROV – PRÍKLADOVÁ ŠTÚDIA V OBCIACH NITRIANSKEHO ...

www.researchgate.net/profile/Marcela-Kacerova/pu …

SOCIÁLNE SLUŽBY PRE SENIOROV – PRÍKLADOVÁ ŠTÚDIA V ... stacionár, opatrovateľská služba, prepravná služba, sprievodcovská a ... okresu Nitra je totiž až v Ľudovítovej a Nitre ...

Domovy sociálnych služieb — Zoznam.sk

www.zoznam.sk/katalog/Institucie-urady/Domovy-so …

Zariadenie pre seniorov (domov dôchodcov). ... Denný stacionár. Špecializované zariadenie. Senior centrum: aktivity pre seniorov, celodenná zdravotná a sociálna starostlivosť. Chránená dielňa. ... Baničova 12, 94912 Nitra. Sociálne služby. Prevádzka: útulok pre bezdomovcov, nocľaháreň, denný stacionár, zariadenie ...

Správa zariadení sociálnych služieb – Janského 7, 949 01 Nitra

szss-nitra.sk

Správa zariadení sociálnych služieb je príspevkovou organizáciou Mesta Nitry, zriadenou v roku 2005. Správa zariadení sociálnych služieb je verejným poskytovateľom sociálnych služieb. Poskytujeme sociálnu službu: v dennom stacionári pre seniorov, Baničova 12, Nitra; v dennom stacionári pre osoby s ťažkým zdravotným ...

Domovy sociálnych služieb - Nitriansky kraj — Zoznam.sk

www.zoznam.sk/katalog/Institucie-urady/Domovy-so …

Správa zariadení sociálnych služieb, Nitra Baničova 12, 94912 Nitra. Sociálne služby. Prevádzka: útulok pre bezdomovcov, nocľaháreň, denný stacionár ...

Sociálne služby - Nitra

nitra.sk/socialne-sluzby

Mesto Nitra vydáva poskytovateľovi sociálnej služby v nocľahárni, zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári na jeho žiadosť bezplatne písomné vyjadrenie o súlade predloženej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku s III. Komunitným plánom sociálnych služieb Mesta Nitry 2021-2025.

Domovy dôchodcov - Nitriansky kraj — Zoznam.sk

www.zoznam.sk/katalog/Institucie-urady/Domovy-do …

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb. Ošetrovateľská starostlivosť, pracovná terapia. ... Zariadenie pre seniorov a denný stacionár, Kolárovo Partizánska 15-17, 94603 Kolárovo ... ALZHEIMERCENTRUM, Zariadenie sociálnych služieb Nitra Dolnočermánska 62, 94901 Nitra. Domov sociálnych služieb a zariadenie pre ...

Aké služby poskytujú mestá svojim seniorom - Užitočná pravda

uzitocna.pravda.sk/dochodky/clanok/21012-ake-slu …

Nitra. Stravovanie: poskytuje sa len obyvateľom mesta, ktorí sú poberateľmi starobného alebo invalidného dôchodku, a tým, ktorým zdravotný stav nedovoľuje zabezpečovať si pravidelné stravovanie. ... Denný stacionár pre seniorov a ZŤP občanov: Kapacita je 15 miest pre seniorov a 10 pre ZŤP osoby; ponúka viaceré služby ...

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra - DomDochodcov.sk

www.domdochodcov.sk/zoznam-zariadeni/zariadenia- …

Súčasná kapacita je 161 miest. Zariadenie je situované v obytnej zóne mesta, čo klientom umožňuje účasť na spoločenskom živote občanov.

Zariadenie pre seniorov - Nitra

nitra.sk/socialne-sluzby/zariadenie-pre-seniorov

Zariadenie pre seniorov Pre poskytnutie sociálnej služby v zariadení pre seniorov je potrebné, aby občan mesta Nitry písomne, prostredníctvom formalizovanej žiadosti, požiadal Odbor sociálnych služieb, Mestský úrad v Nitre o vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Mesto Nitra v rámci tejto činnosti vykonáva zdravotnú a sociálnu posudkovú činnosť na účely ...

Mesto pripravuje denný stacionár pre seniorov - SME | MY Nitra

mynitra.sme.sk/c/2808984/mesto-pripravuje-denny- …

Mesto Nitra zriadi denný stacionár pre seniorov. Fungovať by mal od októbra v bývalej základnej škole na Baničovej ulici. Jej priestory sa v súčasnosti prerábajú na seniorcentrum. „Klienti budú mať v stacionári zabezpečené stravovanie, zaopatrenie, poradenstvo, záujmovú, kultúrnu aj relaxačno-rehabilitačnú činnosť.

Denný stacionár – Správa zariadení sociálnych služieb

szss-nitra.sk

Denný stacionár pre seniorov: Mgr. Zuzana Tanciková Mgr. Michaela Manová prevádzka Baničova 12, Nitra Tel.č.: 037/69 255 18 E-mail: tancikova szss-nitra.sk E-mail: manova szss-nitra.sk. Denný stacionár pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím: Mgr. Zuzana Tóthová Mgr. Radka Závodná prevádzka Baničova 12, Nitra Tel.č.: 037/ ...

Evanjelická diakonia - ECAV

www.ecav.sk/dalsie/evanjelicka-diakonia

SED Bratislava – Zariadenie pre seniorov/Denný stacionár, riaditeľka SED: PhDr. Beata Dobová, kontakt: Partizánska 2, 811 03 Bratislava, +421 907 830 684, dobova@sedba.sk ... Evanjelická zborová diakonia Nitra − opatrovateľská služba, CZ ECAV Nitra, Sládkovičova 12, 949 01 Nitra, riaditeľ Ing. Milan Slezák, +421 911 955 894, ...

Zariadenie pre seniorov ZOBOR | Nitra

domovydochodcov.sk/nitra/639/zariadenie-pre-seni …

Našim klientom poskytujeme: • ubytovanie v novo zariadených izbách. • celodennú teplú stravu prispôsobenú požiadavkám klientov a ich zdravotnému stavu. • nepretržitú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť. • raz do týždňa prítomnosť všeobecného lekára v našej ambulancii. • upratovanie, pranie a žehlenie.

Nitra zriadi denný stacionár pre seniorov - Teraz.sk

www.teraz.sk/zdravie/nitra-zriadi-denny-staciona …

Nitra zriadi denný stacionár pre seniorov. ... Autor TASR. 29. marca 2016 13:18. Nitra 29. marca (TASR) – Nitrianska radnica zriadi nový denný stacionár, ktorý bude fungovať v Zariadení sociálnych služieb (ZSS) na Jánskeho ulici. ... že sa presunie časť kapacít zo zariadenia pre seniorov do zariadenia opatrovateľskej služby ...

Otvorili denný stacionár pre hendikepovaných - SME | MY Nitra

mynitra.sme.sk/c/4068094/otvorili-denny-staciona …

Návrh zriadiť denný stacionár pre postihnutých v priestoroch pre seniorov dostali učitelia, keď sa na Baničovej zúčastnili krstu básnickej zbierky. Prostriedky na jeho zriadenie boli len minimálne, keďže hendikepovaní prichádzajú do už fungujúceho zariadenia pre seniorov. Mesto pripravuje integračné centrum pre telesne aj ...

Denné stacionárne pre seniorov | DomDochodcov.sk

www.domdochodcov.sk/zoznam-zariadeni/denne-staci …

Pozrite si databázu denných stacionárov pre seniorov, s galériami, kontaktnými informáciami a opisom zariadenia. Vyhľadávajte medzi 750 zariadeniami po celom Slovensku. Hľadať podľa názvu: alebo. Vyberte typ zariadenia: Vyberte kraj: ... Denný stacionár pre dôchodcov.

Zo školy centrum pre seniorov - SME | MY Nitra

mynitra.sme.sk/c/4738474/zo-skoly-centrum-pre-se …

Zo školy centrum pre seniorov. Nitrianski seniori majú k dispozícii svoje centrum. Otvorili ho v piatok v priestoroch bývalej základnej školy na Baničovej ulici (sídlisko Klokočina). Zriaďovateľom zariadenia je Mesto Nitra, ktoré do rekonštrukcie budovy a jej vybavenia investovalo prib. - mh -.

Mesto pripravuje denný stacionár pre seniorov - SME | MY Nitra

mynitra.sme.sk/c/4739242/mesto-pripravuje-denny- …

Mesto Nitra zriadi denný stacionár pre seniorov. Fungovať by mal od októbra v bývalej základnej škole na Baničovej ulici. Jej priestory sa v súčasnosti prerábajú na seniorcentrum.

Jedálny lístok jedáleň a donáška - szss-nitra.sk

szss-nitra.sk

Oznamujeme poberateľom SS stravovanie Baničova a Olympia, že od 24.05.2021 bude možné stravovanie priamo v jedálni. Jedálny lístok – Jedáleň, Baničova 12, NR a Jedáleň, Bytový dom Senior, Krčméryho 2C, NR. 06.06.2023 – 12.06.2023. 30.05.2023 – 05.06.2023. Jedálny lístok – Jedáleň Olympia, Tr. A. Hlinku 57, NR.

Obsadenosť – Správa zariadení sociálnych služieb - szss-nitra.sk

szss-nitra.sk

Denný stacionár pre seniorov: 15: 6 Denný stacionár pre osoby so zdravotným postihnutím: 20: 6 Denný stacionár pre osoby s poruchami autistického spektra: 8: 2: ... Projekt: Podpora opatrovateľskej služby v meste Nitra Odbor prevencie kriminality informuje - SENIORI POZOR!!! Novinky.

Mesto Nitra zriadilo denný stacionár pre zdravotne postihnutých

domov.sme.sk/c/4074952/mesto-nitra-zriadilo-denn …

NITRA.Denný stacionár pre ťažko zdravotne hendikepovaných občanov otvorilo mesto Nitra v Centre pre seniorov na Baničovej ulici. Svoje dni tu môžu tráviť fyzicky aj mentálne postihnutí ľudia rôznych vekových kategórií. V súčasnosti je tu miesto pre 20 klientov a už teraz ich je tu 15. Záujem však zrejme časom bude oveľa ...